Önümlerimiz

Takyklyk, öndürijilik we ygtybarlylyk

“Jiujon Optics” -iň innowasiýa we öňegidişlige bolan ygrarlylygy, kompaniýanyň optika pudagyny rewolýusiýa etjek awtomatlaşdyrylan enjamlary hödürleýän soňky ösüşinde aýdyň görünýär.“Jiujon Optics” enjamlar toplumy bilen, bazarda bäsdeşlige ukyply bolmagyny üpjün edip, has ýokary tizlik, takyklyk we netijelilik bilen optiki komponentleri öndürip biler.Hünärmen bilen habarlaşyň

  • jiujon optika

Biz hakda

Suzhou Jiujon Optics Co., Ltd. optika pudagynda öňdebaryjy ýokary tehnologiýaly kärhana.Bu kompaniýa 2011-nji ýylda esaslandyryldy we şondan bäri baý ösüş we innowasiýa taryhy bilen uzak ýol geçdi.“Jiujon Optics”, biologiki we lukmançylyk derňew gurallary, sanly önümler, gözleg we kartalaşdyryş gurallary, milli goranyş we lazer ulgamlary ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýan optiki komponentleriň we gurnamalaryň giň toplumyny öndürmek bilen meşhurdyr.

Korporatiw medeniýet

JIUJON OPTIKASY, OPTIKA KOMPONENTLERI WE ASSEMBLIESALARYNYIDE DÜZGÜN ÖNÜMLERINI ÖNÜM EDIP BOLMAK ÜÇIN MÖHÜM.

KOMPANI .ANYIS DÖWRÜKärhananyň gymmaty, görüş ...Hünärmen bilen habarlaşyň

index_advantage_01
  • logo (1)
  • logo (2)
  • logo (3) (1)
  • logo (3)
  • logo (5) (1)
  • logo (5)
  • logo (6)
  • logo (13)