Senagat habarlary

  • Programmaňyz üçin amatly optiki nädip saýlamaly.

    Programmaňyz üçin amatly optiki nädip saýlamaly.

    Tekiz optika, köplenç penjireler, süzgüçler, aýna we prizma hökmünde kesgitlenýär.“Jiujon Optics” diňe bir sferik obýektiw öndürmek bilen çäklenmän, UV, görünýän we IR spektrlerinde ulanylýan Jiujon tekiz optiki komponentleri hem öz içine alýar: • Windows • Filtrler • Aýnalar • Retikller ...
    Koprak oka