Suzhou Jiujon Optics, LASER-Fotonika dünýäsinde Mýunhen 2023

Öňdebaryjy optiki komponentleri we gurnamalary üpjün ediji Suzhou Jiujon Optics, ýakyn wagtda geçiriljek LASER-World Photonics Mýunhen 2023 çäresine gatnaşjakdygyny mälim etdi.Kompaniýa 2023-nji ýylyň 26-29-njy iýuny aralygynda Messe Münhen sergi merkezinde meýilleşdirilýän söwda ýarmarkasynda A2 / 132/9 sergisinde sergi görkezer.

newsa1

Global müşderileriniň ösýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen innowasiýa önümleri bilen tanalýan “Jiujon Optics” söwda ýarmarkasynda öňdebaryjy optiki tehnologiýalary görkezer.Bularyň arasynda optiki örtükler welazerbiomedikal, telekommunikasiýa, howa we howa önümçiligi ýaly esasy pudaklarda ulanylýan optika.

“Jiujon Optics”AN OEMlazer optiki, fotoniki komponentler we ýokary öndürijilikli aýnalar bilen üpjün ediji we “LASER-World Photonics Mýunhen 2023” -e gatnaşmagy has giň pudaga ygrarlydygyny görkezýär.Dünýä derejesindäki sergä gatnaşyjylar we gatnaşyjylar bilen tanalýan söwda ýarmarkasy, pudak hünärmenleri, gözlegçiler we önüm öndürijiler üçin iň möhüm waka.

newsa12

“LASER-World Photonics Mýunhen 2023 çäresine gatnaşmaga we dürli görnüşlerimizi görkezmäge şattakyk optikadünýä tomaşaçylaryna "diýip, Jiujon Optics-iň metbugat sekretary aýtdy.“Ösen tehnologiýalarymyz, berk hil ülňülerimiz bilen bilelikde ýokary öndürijilikli, tygşytly hödürlemäge mümkinçilik berdioptikimüşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýar. ”

“Jiujon Optics” iň soňky optiki önümlerini görkezmekden başga-da, bu çärä pudak hünärmenleri, gözlegçiler we potensial müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak mümkinçiliginden peýdalanar.Kompaniýa, bu ugurdaky hünärmenler bilen işleşip, önümi ösdürmek prosesine goşulyp boljak täze döreýän tehnologiki tendensiýalar barada düşünje almagy umyt edýär.

“Jiujon Optics” -iň “LASER-World Photonics Mýunhen 2023” -de bolmagy, şübhesiz, kompaniýanyň optiki pudakda kämillik we innowasiýa ygrarlylygynyň subutnamasy bolar.Kompaniýanyň teklipleri barada has giňişleýin öwrenmek isleýänler, 2023-nji ýylyň 26-29-njy iýuny aralygynda Messe Münhen sergi merkezinde A2 / 132/9 stendine baryp bilerler.

 


Iş wagty: 21-nji aprel -2023